TARIFES

EN GRUPS

40€00

/mes*

1h a la setmana

60€00

/mes*

1,5h a la setmana

70€00

/mes*

2h a la setmana

85€00

/mes*

3h a la setmana

*Matrícula 30€. Només per alumnes nous.

PRIVADES

25€00

/hora

1 persona

15€00

/hora

grup 2 persones